Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Իրադարձություններ
Back
Event image 11.04.2014
Լույս է տեսել «Հայ ավանդական երաժշտություն» մատենաշարի 10-րդ պրակը

Լույս է տեսել «Հայ ավանդական երաժշտություն» մատենաշարի 10-րդ պրակը, որը ներկայացնում է Արամ Քոչարյանի 1976 թ. աշխատասիրած անտիպ ձեռագիրը, վերնագրված` «Աշուղական սիրավեպեր», ինչպես նաև Հավելված` Շերամի երգերը և Ա. Քոչարյանի 1947 թ. գրված «Նոտագրման տեխնիկայի և պայմանական նշանների մասին» բացատրագիրը:

Copyright © 2011-2018; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready