Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Էջեր`
12
Back to start Back Forward Forward to end
Publication image Հայ արվեստի հարցեր-5
Խմբ. խորհուրդ Ա.Վ.Աղասյան և ուրիշ.
Publication image Երիտասարդ արվեստաբան-1
Խմբ. խորհուրդ` Ա. Աղասյան (նախագահ) և այլք, պատ. խմբ.` Ա.Ասատրյան
Publication image Հայ ավանդական երաժշտություն. Պրակ VIII. Ալաշկերտի ավանդական երգեր
Կազմեց` Մարգարիտ Սարգսյանը
Publication image Հայ ավանդական երաժշտություն. Պրակ VII. Հայ վիպական երգեր
Կազմեց` Արամ Քոչարյանը
Publication image Հայ արվեստի հարցեր - 4
Խմբ. խորհուրդ` Ա.Վ.Աղասյան և ուրիշ.
Publication image Վարդգես Սուրենյանց - 150, Հոբելյանական գիտաժողով` նվիրված Վարդգես Սուրենյանցի ծննդյան 150-ամյակին (16 նոյեմբերի, 2010)
Պատ. խմբ.` Ա.Աղասյան
Publication image Մոմիկ - 750, Հոբելյանական գիտաժողով` նվիրված Մոմիկի ծննդյան 750-ամյակին (15 հոկտեմբերի, 2010)
Պատ. խմբ.` Ա.Աղասյան
Publication image Երիտասարդ Հայ արվեստաբանների գիտական հինգերորդ նստաշրջան, նստաշրջանի նյութեր
Խմբ. խորհուրդ` Ա.Վ.Աղասյան (նախագահ) և այլք, խմբ.` Ա.Ասատրյան
Էջեր`
12
Back to start Back Forward Forward to end
Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
Ամսագրեր
Menu image
Copyright © 2011-2017; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready