Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Էջեր`
12
Back to start Back Forward Forward to end
Publication image Հայ ավանդական երաժշտություն. Պրակ X. Աշուղական սիրավեպեր
Կազմեց Արամ Քոչարյանը
Publication image Հայ ավանդական երաժշտություն. Պրակ XI. Վայոց Ձորի ավանդական երգեր և նվագներ: I մաս
Կազմեցին Զավեն Թագակչյանը, Հռիփսիմե Պիկիչյանը
Publication image Հայ արվեստի հարցեր-5
Խմբ. խորհուրդ Ա.Վ.Աղասյան և ուրիշ.
Publication image Երիտասարդ արվեստաբան-1
Խմբ. խորհուրդ` Ա. Աղասյան (նախագահ) և այլք, պատ. խմբ.` Ա.Ասատրյան
Publication image Հայ ավանդական երաժշտություն. Պրակ VIII. Ալաշկերտի ավանդական երգեր
Կազմեց` Մարգարիտ Սարգսյանը
Publication image Հայ ավանդական երաժշտություն. Պրակ VII. Հայ վիպական երգեր
Կազմեց` Արամ Քոչարյանը
Publication image Հայ արվեստի հարցեր - 4
Խմբ. խորհուրդ` Ա.Վ.Աղասյան և ուրիշ.
Publication image Վարդգես Սուրենյանց - 150, Հոբելյանական գիտաժողով` նվիրված Վարդգես Սուրենյանցի ծննդյան 150-ամյակին (16 նոյեմբերի, 2010)
Պատ. խմբ.` Ա.Աղասյան
Publication image Մոմիկ - 750, Հոբելյանական գիտաժողով` նվիրված Մոմիկի ծննդյան 750-ամյակին (15 հոկտեմբերի, 2010)
Պատ. խմբ.` Ա.Աղասյան
Publication image Երիտասարդ Հայ արվեստաբանների գիտական հինգերորդ նստաշրջան, նստաշրջանի նյութեր
Խմբ. խորհուրդ` Ա.Վ.Աղասյան (նախագահ) և այլք, խմբ.` Ա.Ասատրյան
Էջեր`
12
Back to start Back Forward Forward to end
Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
Ամսագրեր
Menu image
Copyright © 2011-2018; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready