Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Publication image Լիբանանահայ թատրոն
ԱՆՆԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ

Ասատրյան Աննա, Սփյուռքահայ արվեստ. արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները: Լիբանանահայ թատրոն/ Ա. Ասատրյան, պատ. խմբագիր` Ա. Վ. Աղասյան. Եր.: Ոսկան Երևանցի, 2011. - 184 էջ.

Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
Ամսագրեր
Menu image
Copyright © 2011-2019; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready