Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Publication image Երաժշտությունը հայոց ավանդական առտնին և տոնածիսական կյանքում
ՀՌԻՓՍԻՄԵ ՊԻԿԻՉՅԱՆ

Պիկիչյան Հռիփսիմե, Երաժշտությունը հայոց ավանդական առտնին և տոնածիսական կյանքում/ Հ. Պիկիչյան. - Եր.: Ամրոց գրուպ, 2012. - 240 էջ, նոտաներ:

Խմբագիր` արվեստագիտության թեկնածու` Զավեն Թագակչյան

Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
Ամսագրեր
Menu image
Copyright © 2011-2018; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready