Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Publication image Գրիգոր Մագիստրոսը` շարականագիր և գեղագետ
ԱՆՆԱ ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆ

Արևշատյան Աննա

 Գրիգոր Մագիստրոսը` շարականագիր և գեղագետ/ Գիտական խմբագիր` Գոհար Մուրադյան.- Երևան: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.- 130 էջ:

 

Գրքում ներկայացվում է X-XI դդ. նշանավոր գիտնական և արվեստագետ Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունու ստեղծագործական, մասնավորապես երաժշտական ժառանգությունը` ներառյալ նրա հեղինակած շարականներն ու տաղերը: Քննարկվում են նաև Մագիստրոսի «Թղթերում» (Նամականիում) և «Մեկնութիւն քերականին» աշխատության մեջ արծարծված երաժշտագեղագի-տական հայացքները:

Գիրքը հասցեագրված է հայ միջնադարյան մշակույթով և արվեստով հետաքրքրվողների լայն շրջանակին:

Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
Ամսագրեր
Menu image
Copyright © 2011-2018; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready