Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Publication image Հայկական մանրանկարչություն. սկզբնավորումն և զարգացման ընթացքը
ՀՐԱՎԱՐԴ ՀԱԿՈԲՅԱՆ, ՎԻԳԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

ՀՐԱՎԱՐԴ ՀԱԿՈԲՅԱՆ, ՎԻԳԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Հայկական մանրանկարչություն. սկզբնավորումն և զարգացման ընթացքը/Հ.Հակոբյան, Վ.Ղազարյան.- Եր., Տիգրան Մեծ հրատարակչություն, 2019.- 288 էջ (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն):

Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
ԿԱՆԹԵՂ. գիտական հոդվածներ
Կատալոգներ
Ուսումնական ձեռնարկներ
Ամսագրեր
Menu image
Copyright © 2011-2019; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready