Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Publication image Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական իններորդ նստաշրջան: Նստաշրջանի նյութեր
Խմբ. խորհուրդ` Ա.Վ.Աղասյան (նախագահ) և այլք, խմբ.` Ա.Ասատրյան

Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական իններորդ նստաշրջան: Նստաշրջանի նոյւթեր (14 նոյեմբերի, 2014) / ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ին-տ.: Խմբ. խորհուրդ` Ա.Վ.Աղասյան (նախագահ) և այլք: Խմբ.` Ա.Ասատրյան. - Եր.: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015. - 275 էջ:

Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
Ամսագրեր
Menu image
Copyright © 2011-2018; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready