Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Publication image Հայ ավանդական երաժշտություն. Պրակ X. Աշուղական սիրավեպեր
Կազմեց Արամ Քոչարյանը

Աշուղական սիրավեպեր (Հայ ավանդական երաժշտություն մատենաշար/կազմ.` Ա. Քոչարյան, Պրակ 10). - Եր.: Ամրոց գրուպ, 2013. - 360 էջ:

 

«Հայ ավանդական երաժշտություն» մատենաշարի X պրակը ներկայացնում է Արամ Քոչարյանի 1976 թ. աշխատասիրած անտիպ ձեռագիրը, վերնագրված` «Աշուղական սիրավեպեր», ինչպես նաև Հավելված` Շերամի երգերը և Ա. Քոչարյանի 1947 թ. գրված «Նոտագրման տեխնիկայի և պայմանական նշանների մասին» բացատրագիրը:

Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
Ամսագրեր
Menu image
Copyright © 2011-2018; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready