Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Publication image Տիգրան Չուխաճյանի ստեղծագործությունը: Գիտական նստաշրջանի նյութեր
Խմբ. խորհուրդ` Ա.Վ.Աղասյան (նախագահ) և այլք, պատ. խմբ.` Ա.Ասատրյան

Տիգրան Չուխաճյանի ստեղծագործությունը: Գիտական նստաշրջանի նյութեր (12 դեկտեմբերի, 2014)/ ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ին-տ: Խմբ. խորհուրդ` Ա. Վ. Աղասյան (նախագահ) և այլք: Պատ. խմբ.` Ա. Ասատրյան. - Եր.: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, 208 էջ:

 

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտը ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի ֆինանսավորմամբ 2014 թ. դեկտեմբերի 12-ին գումարեց Տիգրան Չուխաճյանի ստեղծագործությանը նվիրված գիտական նստաշրջանը, որի ընթացքում ներկայացվեց ականավոր կոմպոզիտորի երաժշտական ժառանգությունը: Նյութերը ներկայացվում են բնագրով, ըստ ելույթների հաջորդականության:

Ժողովածուն հասցեագրված է երաժշտագետներին, երաժիշտ-կատարողներին, արվեստաբաններին, հայագետներին և ընթերցող լայն շրջաններին:

 

Բեռնել

Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
Ամսագրեր
Menu image
Copyright © 2011-2018; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready