Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Publication image Ակադեմիկոս Լևոն Հախվերդյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութեր
Խմբ. խորհուրդ` Ա.Վ.Աղասյան (նախագահ) և այլք, պատ. խմբ.` Ա.Ասատրյան

Ակադեմիոկս Լևոն Հախվերդյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջան: Գիտական նստաշրջանի նյութեր (19 դեկտեմբերի, 2014)/ ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ին-տ: Խմբ խորհուրդ` Ա. Վ. Աղասյան (նախագահ) և այլք: Պատ. խմբ.` Ա.Ասատրյան.- Եր.: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, 245 էջ:

 

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտը 2014 թ. դեկտեմբերի 19-ին գումարեց ակադեմիկոս Լևոն Հախվերդյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջան:

Ժողովածուն պարունակում է նստաշրջանին մասնակցած արվեստաբանների զեկուցումները: Նյութերը ներկայացվում են բնագրով, ըստ ելույթների հաջորդականության:

Ժողովածուն հասցեագրված է արվեստաբաններին, հայագետներին և ընթերցող լայն շրջաններին:

Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
Ամսագրեր
Menu image
Copyright © 2011-2018; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready