Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Publication image Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասներորդ նստաշրջանի նյութեր
Խմբ. խորհուրդ` Ա.Վ.Աղասյան (նախագահ) և այլք, խմբ.` Ա.Ասատրյան

Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասներորդ նստաշրջան (Նվիրվում է Փանոս Թերլեմեզյանի ծննդյան 150-ամյակին): Նստաշրջանի նյութեր (10-11 նոյեմբերի, 2015)/ ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ին-տ: Խմբ. խորհուրդ` Ա.Վ.Աղասյան (նախագահ) և այլք: Խմբ.` Ա.Ասատրյան.- Եր.: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2016, 303 էջ:

 

ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի ֆինանսավորմամբ ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի նախաձեռնությամբ 2015 թ. նոյեմբերի 10-11-ին իր նիստերը գումարեց երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասներորդ նստաշրջանը` նվիրված Փանոս Թերլեմեզյանի ծննդյան 150-ամյակին:

Ժողովածուն պարունակում է նստաշրջանի աշխատանքներին մասնակցած երիտասարդ արվեստաբանների զեկուցումները: Նյութերը ներկայացվում են բնագրով` ըստ ելույթների հաջորդականության:

Ժողովածուն հասցեագրված է արվեստագետներին, հայագետներին և ընթերցող լայն շրջաններին:

Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
Ամսագրեր
Menu image
Copyright © 2011-2018; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready