Arm Rus
Поиск


Logo Title image
Адрес: Ереван 0019,
пр. Маршала Баграмяна 24г
Телефон:
(+374 10) 583702
Научные подразделения
Back

Ստեղծվել է 1958-ին: 1958 թ. հուլիսի 23-ից մինչև 1962 թ. մարտը Կերպարվեստի սեկտորը ղեկավարել է ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ, արվեստագիտության թեկնածու Ռուբեն Գրիգորի Դրամբյանը (1891-1991), 1962 թ. մարտի 29-ից մինչև 1964 թ. մարտի 1-ը` ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ Ռուբեն Հովսեփի Պարսամյանը (1920-1989), 1964 թ. մարտի 1-ից մինչև 1965 թ. ապրիլի 15-ը` ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ, արվեստագիտության դոկտոր Մանյա Միքայելի Ղազարյանը, 1965 թ. ապրիլի 16-ից մինչև 1983 թ. հունվարի 20-ը` ճարտարապետության դոկտոր Ստեփան Խաչատուրի Մնացականյանը (1909-1989), իսկ 1983 թ. փետրվարի 10-ից մինչև 1988 թ. նոյեմբերի 1-ը` արվեստագիտության դոկտոր Նոնա Սուրենի Ստեփանյանը (ծնվ. 1932):

1988 թ. նոյեմբերի 1-ից մինչ օրս Կերպարվեստի բաժնի վարիչն է Վիգեն Հովհաննեսի Ղազարյան (ծնվ. 17.03.1943):

 

Բաժնի անձնակազմն այսօր`


Казарян Виген Оганесович
заведующий отделом изобразительного искусства, главный научный сотрудник
Дрампян Ирина Рубеновна
главный научный сотрудник
Долуханян Лорета Кареновна
старший научный сотрудник
Авагян Артур Варданович
старший научный сотрудник
Нерсисян Алис Григорьевна
старший научный сотрудник
Тараян Земфира Рубеновна
старший научный сотрудник
Манукян Сейрануш Сосовна
старший научный сотрудник
Сарьян Рузан Лазаревна
старший научный сотрудник
Котанджян Гарегин Николаевич
старший научный сотрудник
Степанян Марина Гегамовна
старший научный сотрудник
Menu image
ОТДЕЛ МУЗЫКИ
ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ
ОТДЕЛ ТЕАТРА
ОТДЕЛ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
ОТДЕЛ ФОЛЬКЛОРА
ОТДЕЛ ИСКУССТВА ДИАСПОРЫ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
Menu image
Copyright © 2011-2022; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready