Arm Rus
Поиск


Logo Title image
Адрес: Ереван 0019,
пр. Маршала Баграмяна 24г
Телефон:
(+374 10) 583702
Совет молодых искусствоведов
Back
Киракосян Мери Араевна
старший научный сотрудник
Арутюнян Мартин Варданович
старший научный сотрудник
Артемян Лилит Робертовна
старший научный сотрудник
Камалян Маргарита Арсеновна
научный секретарь, старший научный сотрудник
Мкртчян Мане Гарниковна
старший научный сотрудник
Амирагян Гаяне Ашотовна
старший научный сотрудник
Шахкулян Татевик Рафаеловна
старший научный сотрудник
Манукян Оганнес Константинович
научный сотрудник
Акопян Лилит Ваграмовна
научный сотрудник
Мурадян Шушаник Седраковна
научный сотрудник
Аслибекян Ануш Гагиковна
старший научный сотрудник
Акопян Ани Саркисовна
научный сотрудник
Амирджанян Лилит Липаритовна
младший научный сотрудник
Мардоян Лусине Ашотовна
младший научный сотрудник
Четырнадцатая научная сессия молодых армянских искусстоведов
Двенадцатая научная сессия молодых армянских искусстоведов, посвященная 200-летию со дня рождения Ованеса Айвазовского

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի նախաձեռնությամբ և ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի աջակցությամբ ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի Երիտասարդ արվեստաբանների խորհուրդը գումարեց Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասներկուերորդ նստաշրջանը(2017 թ. նոյեմբերի 22-ին և 23-ին)՝ նվիրված Հովհաննես Այվազովսկու ծննդյան 200-ամյակին:

Երկօրյա նստաշրջանի չորս նիստերի ընթացքում ընթերցված 34 զեկուցումներում ներկայացվեցին արվեստագիտության տարբեր գիտաճյուղեր. կերպարվեստագիտություն` 13 զեկուցում, երաժշտագիտություն` 14, ճարտարապետության պատմություն և տեսություն` 5  և կինոգիտություն` 2:

Նստաշրջանի աշխատանքներին մասնակցեցին երիտասարդ արվեստաբաններ ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտից, Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայից, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայից, Երևանի պետական համալսարանից, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանից, Մ.Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտից, Ալեքսանդր Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտից, Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտից, Քրիստափոր Քուշնարյանի անվան արվեստի դպրոցից, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանից, նաև մեկ մասնակից՝ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից:

Նստաշրջանի նյութերի ժողովածուն հրատարակվել է ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի գիտական խորհրդի որոշմամբ:

Одиннадцатая сессия молодых армянских искусствоведов, посвященная 25-летию Независимости Республики Армения

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի նախաձեռնությամբ, Հայաստանի Երիտասարդական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ, ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հովանու ներքո իրականացվող երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի շրջանակներում և ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի աջակցությամբ երիտասարդ արվեստաբանների խորհուրդը գումարեց Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասնմեկերորդ նստաշրջանը (2016թ. սեպտեմբերի 30-ից հոկտեմբերի 2-ը)՝ նվիրված ՀՀ անկախության 25-ամյա հոբելյանին: Նիստերը գումարվեցին ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի նիստերի դահլիճում և ՀՀ ԳԱԱ գիտաժողովների տանը:

Եռօրյա նստաշրջանի հինգ նիստերի ընթացքում ընթերցվեցին 37 զեկուցում, որոնցում ներկայացվեցին արվեստագիտության տարբեր գիտաճյուղեր. կերպարվեստագիտություն, երաժշտագիտություն, ճարտարապետության պատմություն, կինոգիտություն և թատերագիտություն:

Նստաշրջանի աշխատանքներին մասնակցեցին երիտասարդ գիտնականներ ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտից, Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայից, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայից, Երևանի պետական համալսարանից, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանից, Ալեքսանդր Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտից, «Բարձր արվեստ» կերպարվեստի կենտրոնից, Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտից, Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտից, Քրիստափոր Քուշնարյանի անվան արվեստի դպրոցից, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանից, նաև մասնակիցներ՝ Ֆրանսիայից և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից:

Նստաշրջանի նյութերի ժողովածուն հրատարակվել է ՀՀ ԳԱԱ գիտահրատարակչական խորհրդի և ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի գիտական խորհրդի որոշմամբ:

Десятая научная сессия молодых армянских искусствоведов, посвященная 150-летию со дня рождения Паноса Терлемезяна

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի նախաձեռնությամբ և ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի աջակցությամբ ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի նիստերի դահլիճում 2015թ. նոյեմբերի 10-11-ը ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի երիտասարդ արվեստաբանների խորհուրդը գումարեց Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասներորդ նստաշրջանը` նվիրված հայ իրապաշտական գեղանկարչության ականավոր ներկայացուցիչ Փանոս Թերլեմեզյանի ծննդյան 150-ամյակին:

Նստաշրջանի աշխատանքներին մասնակցեցին ինչպես ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի, ՀՀ գիտակրթամշակութային այլ օջախների՝ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի, Երևանի պետական համալսարանի, Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի, Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի, Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտի, Քրիստափոր Քուշնարյանի անվան երաժշտական դպրոցի, Ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտի, «Բարձր ավեստ» կերպարվեստի կենտրոնի, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի, այնպես էլ Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի-ասպիրանտները:

Նստաշրջանի նյութերի ժողովածուն հրատարակվել է ՀՀ ԳԱԱ գիտահրատարակչական խորհրդի և ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի գիտական խորհրդի որոշմամբ:

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական IX նստաշրջան
ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական VIII նստաշրջան՝ նվիրված ՀՀ ԳԱԱ հիմնադրման 70-ամյակին
ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական VII նստաշրջան՝ նվիրված Տիգրան Չուխաճյանի ծննդյան 175-ամյակինՎեցերորդ գիտական նստաշրջան
Հինգերորդ գիտական նստաշրջան
Четвертая научная сессия
Первая, вторая и третья научные сессии
Copyright © 2011-2024; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready