Arm Rus
Поиск


Logo Title image
Адрес: Ереван 0019,
пр. Маршала Баграмяна 24г
Телефон:
(+374 10) 583702
Аспирантура
Back

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտում գործում է ասպիրանտուրա` հետևյալ մասնագիտությունների գծով`

ԱՐՎԵՍՏԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԺԷ.00.01 - «Թատերական արվեստ, կինոարվեստ, հեռուստատեսություն»
ԺԷ.00.02 - «Երաժշտական արվեստ»
ԺԷ.00.03 - «Կերպարվեստ, դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն»
ԺԷ.00.04 - «Արվեստի տեսություն և պատմություն»

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԺԸ.00.01 - «Ճարտարապետություն»


Menu image
Общая информация
Ընդունելության քննությունների հարցաշար
Кандидатские квалификационные экзамены
Menu image
Copyright © 2011-2021; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready