Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Ասպիրանտուրա
Back

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտում գործում է ասպիրանտուրա` հետևյալ մասնագիտությունների գծով`


ԱՐՎԵՍՏԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԺԷ.00.01 - «Թատերական արվեստ, կինոարվեստ, հեռուստատեսություն»
ԺԷ.00.02 - «Երաժշտական արվեստ»
ԺԷ.00.03 - «Կերպարվեստ, դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն»
ԺԷ.00.04 - «Արվեստի տեսություն և պատմություն»

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԺԸ.00.01 - «Ճարտարապետություն»


Menu image
Ընդհանուր տեղեկություններ
Ընդունելության քննությունների հարցաշարեր
Թեկնածուական որակավորման քննությունները
Menu image
Copyright © 2011-2024; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready