Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Իրադարձություններ
Back
Էջեր`
1234
Back to start Back Forward Forward to end
Event image 01.02.2018
Լույս է տեսել Մարգարիտա Ռուխկյանի Կենսամատենագիտությունը
Event image 21.11.2017
Լույս է տեսել Աննա Ասատրյանի «Հայաստանի կոմպոզիտորների միություն - 85» աշխատությունը:
Event image 20.11.2017
Լույս է տեսել ԿԱՆԹԵՂ-ի 2017 թվականի վերջին համարը
Event image 29.10.2017
Լույս է տեսել ԿԱՆԹԵՂ-ի 2017 թ. հերթական համարը
Event image 24.10.2017
Գիտական նստաշրջան` նվիրված Հովհաննես Այվազովսկու ծննդյան 200-ամյակին
Event image 11.07.2017
Լույս է տեսել ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասնմեկերորդ նստաշրջանի նյութերի ժողովածուն
Event image 03.07.2017
Լույս է տեսել ԿԱՆԹԵՂ-ի 2017 թ. հերթական համարը
Event image 07.07.2016
Լույս է տեսել ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասներորդ նստաշրջանի նյութերի ժողովածուն
Event image 02.07.2016
Լույս է տեսել ԿԱՆԹԵՂ-ի 2016 թվականի երկրորդ համարը
Event image 09.06.2016
Լույս է տեսել ԿԱՆԹԵՂ-ի 2016 թվականի երրորդ համարը
Էջեր`
1234
Back to start Back Forward Forward to end
Copyright © 2011-2018; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready