Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Նորություններ
Back
Էջեր`
1
Back to start Back Forward Forward to end
03.08.2017
ԳՈՒՅԺ. կյանքից հեռացել է երաժշտության բաժնի նախկին ավագ գիտաշխատող, արվեստագիտության թեկնածու ԱՆԱՀԻՏ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԸ
14.05.2017
Պաշտպանություն
12.05.2017
Պաշտպանություն
07.10.2016
Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
11.08.2016
2016թ. օգոստոսի 11-ին լրացավ ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի տնօրեն, սփյուռքահայ արվեստի և միջազգային կապերի բաժնի վարիչ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ, ՀՀ պետական մրցանակի դափնեկիր, արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Արարատ Աղասյանի ծննդյան 60-ամյա հոբելյանը:
Էջեր`
1
Back to start Back Forward Forward to end
Copyright © 2011-2017; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready