Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Գործունեության հիմնական ուղղություներ
Back

Զարգացման բազմադարյան ուղի անցած և գեղարվեստական խոշոր արժեքներ ստեղծած հայկական արվեստը խոր և հարատև հետաքրքրություն է առաջացրել և դեռ շարունակում է առաջացնել ինչպես մեր երկրում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս: Հայ արվեստի բազում երևույթներ` միջնադարյան ճարտարապետությունը, մանրանկարչությունը, հոգևոր երաժշտությունը լայն ճանաչում են գտել, իրենց ուրույն տեղը գրավել համաշխարհային արվեստի գանձարանում:

Նոր ժամանակաշրջանի դասական արվեստը նույնպես  նշանավորվել է մեծանուն նկարիչների, ճարտարապետների, կոմպոզիտորների, թատրոնի և կինոյի գործիչների բարձրարժեք ստեղծագործությամբ ներկայացված աչքի ընկնող ձեռքբերումներով:

Վերոնշյալն անհրաժեշտ ու հրատապ է դարձնում ամբողջացնել հայ արվեստի պատմագեղարվեստական  զարգացման պատկերը, բացահայտել այդ գործընթացն իր միասնության և բազմակերպության մեջ:

Ուսումնասիրությունը կդառնա հայկական գեղարվեստական մշակույթի, այն է` ազգային արվեստի բոլոր բնագավառների համընդհանուր, զուգադիր պատմության  անդրանիկ փորձը: Դրա գլխավոր նպատակներից է հայկական արվեստին ազգային շեշտված դիմագծեր հաղորդող, նրա ինքնությունը հաստատող գաղափարական բովանդակության, ինչպես նաև զուտ գեղարվեստական` պատկերագրական և ձևաոճական բնորոշ հատկանիշների բացահայտումն ու բնութագրումը: Իսկ այդ հիմնախնդիրը հնարավորինս կարելի է լուծել միայն հայկական արվեստի տարբեր ճյուղերի միասնական, համադրական-համեմատական քննության ու վերլուծության միջոցով: Խնդրի գիտականորեն հիմնավորված լուսաբանմանը կնպաստի նաև այն, որ հայկական գեղարվեստական մշակույթը դիտվելու է ոչ թե մեկուսի, ոչ իբրև ինքն իր մեջ պարփակված, լոկալ երևույթ, այլ հարակից ժողովուրդների և առհասարակ` համաշխարհային գեղարվեստական մշակույթի պատմական զարգացման համատեքստում:

Menu image
Հայ գեղարվեստական մշակույթի պատմական զարգացման համալիր ուսումնասիրություն
Հայկական արվեստի առանձին ճյուղերի ամբողջական (լիակատար) պատմության ստեղծումը
Հիմնարար հետազոտություններ հայ արվեստագիտության և գեղարվեստական-քննադատական մտքի պատմության բնագավառում
Հայ արվեստի դասականների հոգևոր ժառանգության ակադեմիական հրատարակումը
Հայ արվեստագիտության բառապաշարի հիմնախնդիրը. արվեստին նվիրված հայերեն տերմինաբանական բառարանների ստեղծումը
Երաժշտական ֆոլկլորագիտության զարգացումը
Հայ գեղարվեստական կյանքում ժամանակակից գործընթացների սոցիոլոգիական հետազոտություն
Menu image
Copyright © 2011-2024; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready