Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Ինստիտուտի մասին
Back

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտը գիտական միակ հաստատությունն է, որտեղ կատարվող ուսումնասիրությունների կարևոր ուղղություններն են հայ արվեստի գրեթե բոլոր տեսակների (կերպարվեստ, ճարտարապետություն, դեկորատիվ և կիրառական արվեստներ, երաժշտություն, թատրոն, կինո և հեռուստատեսություն) պատմության և տեսության  հիմնախնդիրները: Ինստիտուտում աշխատանքներ են տարվում ազգային արվեստի դասականների ստեղծագործական, հուշագրային, նամակագրական ժառանգության ակադեմիական հրատարակության, ֆոլկլորային նմուշների հավաքման, դասակարգման, վերծանության, համակարգչային մշակման ուղղությամբ: Ինստիտուտում գործող Արվեստագիտության 016 մասնագիտական խորհուրդը մասնագիտական կադրերով է ապահովում հանրապետության արվեստագիտական միտքը:

Արվեստի ինստիտուտը` հայ արվեստագիտության առաջատարն ու մեկը հայագիտության վաստակաշատ ու ճանաչված օջախներից, հայրենական գիտությունն ու մշակույթը հարստացրել է բազմաթիվ մնայուն ու արժեքավոր գործերով, որոնք պատիվ կբերեին ցանկացած գիտական հաստատությանը: Բազմաթիվ են հիմնարար ու կարևոր աշխատանքներն ու հետազոտությունները, մեծ և մնայուն գործերը: Քչերին է հայտնի, որ հայ մշակույթի խորհրդանիշներից մեկը դարձած Գառնիի հեթանոսական տաճարի վերականգնման գիտական հիմնավորման հեղինակն է Ինստիտուտի ճարտարապետության բաժնի հիմնադիր-վարիչ Ալեքսանդր Սահինյանը, ում ղեկավարությամբ էլ կատարվեցին տաճարի վերականգնման աշխատանքները: Արվեստի ինստիտուտում է իրականացվել Ալեքսանդր Սպենդիարյանի և Կոմիտասի երկերի ժողովածուների ակադեմիական հրատարակությունը` շրջանառության մեջ դնելով հայ դասական երաժշտության ականավոր դեմքերի ստեղծագործական ժառանգությունը…

 

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի հիմնադրման և գործունեության մասին ավելի մանրամասն ծանոթացեք այստեղ:

 

ՀԽՍՀ ԳԱ Երաժշտության պատմության և տեսության սեկտորի ու ՀԽՍՀ ԳԱ Արվեստների պատմության և տեսության սեկտորի վարիչների, ՀԽՍՀ ԳԱ Արվեստի ինստիտուտի դիրեկտորների, դիրեկտորի տեղակալների, գիտական քարտուղարների և գիտական ստորաբաժանումների ղեկավարների ցուցակը:

 

ՀԽՍՀ ԳԱ Երաժշտության պատմության և տեսության սեկտորի, ՀԽՍՀ ԳԱ Արվեստների պատմության և տեսության սեկտորի, ՀԽՍՀ ԳԱ Արվեստի ինստիտուտի գիտնականների ցուցակը, ովքեր ընտրվել են ՀԽՍՀ ԳԱ և ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոսներ ու թղթակից անդամներ, արժանացել են ՀԽՍՀ և ՀՀ պետական մրցանակների, ՀԽՍՀ և ՀՀ պատվավոր կոչումների:

Menu image
Ընդհանուր տեղեկություններ
Վարչասպասարկող անձնակազմ
Գրականություն ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի մասին
Menu image
Copyright © 2011-2024; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready