Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Ինստիտուտի մասին
Back

Գրքեր
1. Ասատրյան Աննա, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ - 50 /Պատ. խմբ.` Ա. Վ. Աղասյան/. - Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2010, 396 էջ, 2 մամուլ նկ.

 

Հոդվածներ:
2. Աղասյան Արարատ, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտը 50 տարում, Պատմա-բանասիրական հանդես, 2009, N 1, էջ 288-301:
3. Աղասյան Արարատ, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտը 50 տարում, «Գիտություն», 2008, դեկտեմբեր, N 5 (205), էջ 4-5:
4. Զարյան Ռուբեն, Արվեստի ինստիտուտ (ՀՍՍՀ ԳԱ հասարակական հիմնարկները 50 տարում) // Լրաբեր հասարակական գիտությունների / ՀՍՍՀ ԳԱ, 1970, N 11, էջ 89-96:
5. Ռիզաև Սաբիր, Արվեստագիտություն, Պատմա-բանասիրական հանդես, 1970, N 4, էջ 159-176:

Menu image
Ընդհանուր տեղեկություններ
Վարչասպասարկող անձնակազմ
Գրականություն ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի մասին
Menu image
Copyright © 2011-2023; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready