Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Գիտաժողովներ
Back

 

2017 թվականի դեկտեմբերի 7-8-ին ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտը գումարեց "Հայաստանը և արևե­լա­քրիստոնեական քաղաքակրթությունը. Բ" մի­ջազ­գա­յին գիտաժողովը նվիրված ականավոր բյուզան­դա­գետ Կարեն Յուզբաշյանի (1927-2009) ծննդյան 90-ամ­յա­կին, որի աշխատանքներին մասնակցեցին Աննա Ասատրյանը և Աննա Արևշատյանը:

Բեռնել
Menu image
Ալեքսանդր Սպենդիարյան - 150
Կլոր սեղան «Искусство центров армянской диаспоры: проблемы изучения и сохранения»
Գիտական նստաշրջան` նվիրված Հովհաննես Այվազովսկու ծննդյան 200-ամյակին
Գիտական նստաշրջան` նվիրված Հովհաննես Չեքիջյանի գործունեության ուսումնասիրությանը
Армяне в истории и культуре России ХVIII–XX вв.
Армяне юга России: история, культура, общее будущее միջազգային երկրորդ գիտաժողով
Հայոց նորագույն պետականության քառորդ դարը
Հայաստանը և արևելաքրիստոնեական քաղաքակրթությունը. Բ, միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված ականավոր բյուզանդագետ Կարեն Յուզբաշյանի (1927-2009) ծննդյան 90-ամյակին
Menu image
Copyright © 2011-2024; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready