Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Գործունեության հիմնական ուղղություներ
Back

Վերոհիշյալ գործընթացը պետք է կատարվի հետևյալ  երեք ուղղություններով`

1. Հայ երաժշտության դասականների հոգևոր ժառանգության ակադեմիական հրատարակություն:

Հարկավոր է ձեռնարկել հայ երաժշտական թատրոնի հիմնադիր Տիգրան Չուխաճյանի երկերի ժողովածուի ակադեմիական հրատարակում, որը կընդգրկի նրա օպերաների կլավիրները, պարտիտուրները, թատերատետրերը, մյուս գործերը:

2. Հայ արվեստի երախտավորների` նկարիչների, կոմպոզիտորների, դերասանների, ռեժիսորների նամականու,  հոդվածների, հուշերի և խոհագրությունների  հրատարակումը:

3. Հայ դասականների գիտական կենսագրության շարադրում. ավարտին հասցնել Կոմիտասի գիտական կենսագրությունը, մանավանդ, որ ավարտին է մոտենում հանճարեղ երգահանի և բանահավաքի կյանքի և ստեղծագործության մանրամասն  տարեգրությունը:

Menu image
Հայ գեղարվեստական մշակույթի պատմական զարգացման համալիր ուսումնասիրություն
Հայկական արվեստի առանձին ճյուղերի ամբողջական (լիակատար) պատմության ստեղծումը
Հիմնարար հետազոտություններ հայ արվեստագիտության և գեղարվեստական-քննադատական մտքի պատմության բնագավառում
Հայ արվեստի դասականների հոգևոր ժառանգության ակադեմիական հրատարակումը
Հայ արվեստագիտության բառապաշարի հիմնախնդիրը. արվեստին նվիրված հայերեն տերմինաբանական բառարանների ստեղծումը
Երաժշտական ֆոլկլորագիտության զարգացումը
Հայ գեղարվեստական կյանքում ժամանակակից գործընթացների սոցիոլոգիական հետազոտություն
Menu image
Copyright © 2011-2024; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready