Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Գործունեության հիմնական ուղղություներ
Back

Թատերագիտական բառարանի ստեղծում:

  • Անտիկ թատրոնի բառարան:
  • Կերպարվեստի հասկացությունների բացատրական բառարան` հասկացության անունը հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, հասկացության ծագման լեզուն և արտահայտությունը, իմաստը և պատմությունը:

Արդի ժամանակաշրջանում խիստ կարևորվում է արվեստագիտական ընդարձակ բացատրական  բառարանների ստեղծումը, որոնց նպատակն է լեզվաբանական ու մասնագիտական դիտակետից, ի վերջո, ճշտել, հստակել գեղարվեստական հասկացություններն ու եզրերը: Տերմինաբանական նման բառարանների կարիքն ունեն  հայկական արվեստի տարբեր  ասպարեզների հետ առնչվող բոլոր մասնագետներն, ինչպես նաև գեղարվեստական և արվեստաբանական  բուհերի ուսանողները:

Menu image
Հայ գեղարվեստական մշակույթի պատմական զարգացման համալիր ուսումնասիրություն
Հայկական արվեստի առանձին ճյուղերի ամբողջական (լիակատար) պատմության ստեղծումը
Հիմնարար հետազոտություններ հայ արվեստագիտության և գեղարվեստական-քննադատական մտքի պատմության բնագավառում
Հայ արվեստի դասականների հոգևոր ժառանգության ակադեմիական հրատարակումը
Հայ արվեստագիտության բառապաշարի հիմնախնդիրը. արվեստին նվիրված հայերեն տերմինաբանական բառարանների ստեղծումը
Երաժշտական ֆոլկլորագիտության զարգացումը
Հայ գեղարվեստական կյանքում ժամանակակից գործընթացների սոցիոլոգիական հետազոտություն
Menu image
Copyright © 2011-2023; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready