Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Գործունեության հիմնական ուղղություներ
Back

Արվեստը, լինելով հասարակական երևույթ, մարդու ստեղծագործ աշխատանքի և հոգևոր մշակույթի տեսակ, իրականության ճանաչման յուրահատուկ եղանակ, ինքնին պայմանավորված է հասարակական միջավայրով և հասարակական ձգտումների բնույթով: Արդի հայ  գեղարվեստական կյանքի սոցիոլոգիական քննությունը, ինչը ցարդ չի կատարվել, գործնականորեն անհրաժեշտ է: Դարավերջի քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական հեղաշրջումն, ի թիվս այլ բազում հասարակական հաստատությունների, հարցականների առջև է դրել նաև արվեստը: Հարկ է պատասխան գտնել ոչ միայն մասնագիտական, այլև` հասարակական հետաքրքրություն ներկայացնող մի ամբողջ շարք  հարցերի:

Խնդիրն արվեստի, որպես հասարակական  հաստատության, վիճակի քննությունն է առկա քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական պայմաններում: Դա ոչ միայն տեսական կամ ճանաչողական նշանակություն ունի, այլև հնարավորություն կտա, թերևս, կանխատեսել, գուցեև ծրագրել   գեղարվեստական համակարգի հեռանկարները:

Անհրաժեշտ է քննել արդի հայ գեղարվեստական կյանքը, պարզել արվեստի դերը, նշանակությունը, տեղը և հեռանկարը մեր կյանքում: Ո՞րն է այսօր արվեստի խնդիրը և ո՞րն է լինելու վաղը: Հասարակությունն ի՞նչ է ակնկալում արվեստից, որքանո՞վ է կապում իր կյանքի հետ և որքանո՞վ է փնտրում այլ կյանք` արվեստի իրականություն:

Menu image
Հայ գեղարվեստական մշակույթի պատմական զարգացման համալիր ուսումնասիրություն
Հայկական արվեստի առանձին ճյուղերի ամբողջական (լիակատար) պատմության ստեղծումը
Հիմնարար հետազոտություններ հայ արվեստագիտության և գեղարվեստական-քննադատական մտքի պատմության բնագավառում
Հայ արվեստի դասականների հոգևոր ժառանգության ակադեմիական հրատարակումը
Հայ արվեստագիտության բառապաշարի հիմնախնդիրը. արվեստին նվիրված հայերեն տերմինաբանական բառարանների ստեղծումը
Երաժշտական ֆոլկլորագիտության զարգացումը
Հայ գեղարվեստական կյանքում ժամանակակից գործընթացների սոցիոլոգիական հետազոտություն
Menu image
Copyright © 2011-2024; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready