Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Իրադարձություններ
Back
Էջեր`
123
Back to start Back Forward Forward to end
Event image 20.05.2015
Լույս է տեսել ԿԱՆԹԵՂ-ի 2015 թ. առաջին համարը
Event image 21.04.2015
Լույս է տեսել ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական իններորդ նստաշրջանի նյութերի ժողովածուն
Event image 20.01.2015
Լույս է տեսել ԿԱՆԹԵՂ-ի հերթական համարը
Event image 19.11.2014
«Կոմիտասի ստեղծագործության վաղ շրջանը»
Event image 17.10.2014
Լույս է տեսել ԿԱՆԹԵՂ-ի հերթական համարը
Event image 11.04.2014
Լույս է տեսել «Հայ ավանդական երաժշտություն» մատենաշարի 10-րդ պրակը
Event image 10.04.2014
Լույս է տեսել ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական ութերորդ նստաշրջանի նյութերի ժողովածուն
Event image 31.01.2014
Լույս է տեսել «Հայ ավանդական երաժշտություն» մատենաշարի 11-րդ պրակը
Event image 05.12.2013
Լույս է տեսել «Երիտասարդ արվեստաբան» մատենաշարի առաջին հատորը
Event image 26.10.2013
"Հայաստանի և Սիրիայի վաղքրիստոնեական ճարտարապետության առնչությունները"
Էջեր`
123
Back to start Back Forward Forward to end
Copyright © 2011-2017; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready