Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Իրադարձություններ
Back
Event image 07.07.2016
Լույս է տեսել ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասներորդ նստաշրջանի նյութերի ժողովածուն

ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի ֆինանսավորմամբ ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի նախաձեռնությամբ 2015 թ. նոյեմբերի 10-11-ին իր նիստերը գումարեց երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասներորդ նստաշրջանը` նվիրված Փանոս Թերլեմեզյանի ծննդյան 150-ամյակին:

Ժողովածուն պարունակում է նստաշրջանի աշխատանքներին մասնակցած երիտասարդ արվեստաբանների զեկուցումները: Նյութերը ներկայացվում են բնագրով` ըստ ելույթների հաջորդականության:

Ժողովածուն հասցեագրված է արվեստագետներին, հայագետներին և ընթերցող լայն շրջաններին:

Copyright © 2011-2017; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready