Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Իրադարձություններ
Back
Event image 11.07.2017
Լույս է տեսել ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասնմեկերորդ նստաշրջանի նյութերի ժողովածուն

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի նախաձեռնությամբ 2016 թ. սեպտեմբերի 30-ից հոկտեմբերի 2-ը իր նիստերը գումարեց երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասնմեկերորդ նստաշրջանը`նվիրված ՀՀ անկախության 25-ամյակին:

Ժողովածուն պարունակում է նստաշրջանի աշխատանքներին մասնակցած երիտասարդ արվեստաբանների զեկուցումները: Նյութերը ներկայացվում են բնագրով` ըստ ելույթների հաջորդականության:

Ժողովածուն հասցեագրված է արվեստագետներին, հայագետներին և ընթերցող լայն շրջաններին:

Copyright © 2011-2019; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready