Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Իրադարձություններ
Back
Event image 01.02.2018
Լույս է տեսել Մարգարիտա Ռուխկյանի Կենսամատենագիտությունը

Մատենագիտությունն ընդգրկում է Մ. Ռուխկյանի 1967-2017 թվականների տպագիր աշխատանքների ցանկը` նրա գիտական գործունեությունը բնութագրող համառոտ ակնարկով:

 

Մարգարիտա Ռուխկյան: Կենսամատենագիտություն

Copyright © 2011-2024; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready