Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Իրադարձություններ
Back
Event image 13.11.2018
Լույս է տեսել Վիգեն Ղազարյանի Կենսամատենագիտությունը

Մատենագիտությունն ընդգրկում է Վ. Ղազարյանի 1968-2018 թվականների տպագիր աշխատանքների ցանկը` նրա գիտական գործունեությունը բնութագրող համառոտ ակնարկով:

 

Վիգեն ՂԱԶԱՐՅԱՆ: ԿԵՆՍԱՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Copyright © 2011-2019; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready