Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Իրադարձություններ
Back
Event image 15.06.2023
Լույս է տեսել Կարինե Խուդաբաշյանի Կենսամատենագիտությունը

Լույս է տեսել Կարինե Էմանուելի Խուդաբաշյանի Կենսամատենագիտությունը:

Մատենագիտությունն ընդգրկում է Կ.Խուդաբաշյանի` 1952-2015 թվականների տպագիր աշխատանքների ցանկը` նրա գիտական գործունեությունը բնութագրող համառոտ ակնարկով:

 

ԿԱՐԻՆԵ ԽՈՒԴԱԲԱՇՅԱՆ. ԿԵՆՍԱՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Copyright © 2011-2023; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready