Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Գիտական խորհուրդ
Back
No photo Հովհաննիսյան Հենրիկ Վահանի
թատրոնի բաժնի վարիչ, գլխավոր գիտաշխատող

016 մասնագիտական խորհրդի նախագահ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ, արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

Հրապարակումներ
Սուրեն Քոչարյանի գրական բեմը
ՀԵՆՐԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Ծրագիր հայ թատրոնի պատմության
Հենրիկ Հովհաննիսյան
Copyright © 2011-2023; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready