Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Գիտական խորհուրդ
Back
No photo Նավոյան Մհեր Ռաֆիկի
ժողովրդական երաժշտության բաժնի վարիչ, առաջատար գիտաշխատող

ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ, արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

Copyright © 2011-2024; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready