Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Գիտական խորհուրդ
Back
No photo Հակոբյան Հրավարդ Հրաչիայի
Խ.Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ, ՀՀ պետական մրցանակի դափնեկիր, արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

Copyright © 2011-2024; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready