Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Արվեստագիտության 016 մասնագիտական խորհուրդ
Back
No photo Ղազարյան Վիգեն Հովհաննեսի
կերպարվեստի բաժնի վարիչ, գլխավոր գիտաշխատող

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ, ՀՀ պետական մրցանակի դափնեկիր, արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

Copyright © 2011-2019; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready