Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Նորություններ \ Պահոց
Back
Էջեր`
123456789
Back to start Back Forward Forward to end
08.09.2016
ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ
11.08.2016
2016թ. օգոստոսի 11-ին լրացավ ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի տնօրեն, սփյուռքահայ արվեստի և միջազգային կապերի բաժնի վարիչ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ, ՀՀ պետական մրցանակի դափնեկիր, արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Արարատ Աղասյանի ծննդյան 60-ամյա հոբելյանը:
20.12.2015
ԳՈՒՅԺ
17.11.2015
ԳՈՒՅԺ
02.07.2015
Պաշտպանություն
02.07.2015
Պաշտպանություն
25.06.2015
Պաշտպանություն
25.06.2015
Պաշտպանություն
18.06.2015
Պաշտպանություն
28.04.2015
Պաշտպանություն
Էջեր`
123456789
Back to start Back Forward Forward to end
Copyright © 2011-2024; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready