Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Նորություններ
Back
07.04.2022
«Էթնոմշակութային հետազոտություններ» պրոբ­լեմային խմբի երկրորդ նիստը

2022թ. ապրիլի 7-ին ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտը, Հումանիզմի պրոբլեմների ակադեմիայի հետ համատեղ, կազմակերպեց «Էթնոմշակութային հետազոտություններ» պրոբ­լեմային խմբի երկրորդ նիստը (կազմակերպիչ՝ ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի սփյուռքահայ արվեստի և միջազգային կապերի բաժնի ավագ գիտաշխատող, սոցիոլոգիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Արմեն Սահակյան), որի աշխատանքներին մասնակցեցին բանախոսներ Ռուսաստանից, Բելոռուսից, ԱՄՆ-ից, Գերմանիայից ու Իսրայելից:

Արմեն Սահակյանը ներկայացրեց “Национальный танец Говенд как спо­соб самовыражения езидов” թեմայով զեկուցումը, իսկ ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի ժողովրդական երաժշտության բաժ­նի ավագ գիտաշխատող, արվեստագիտության թեկնածու Մարիաննա Տիգրանյանը հանդես եկավ “Традиционный свадебный обряд в контексте современ­нос­ти” թեմայով զեկուցումով:

Copyright © 2011-2024; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready