Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Նորություններ
Back
16.06.2022
««Մշակը» պատմության զուգահեռականներում» միջազգային գիտաժողովը

2022թ. հունիսի 14-15-ին Երևանում ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտը գումարեց ««Մշակը» պատմության զուգահեռականներում» միջազգային գիտաժողովը, որի Լիագումար նիստում թատրոնի բաժնի վարիչ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Հենրիկ Հովհաննիսյանը ներկայացրեց «Գրիգոր Արծրունին՝ թատերական քննադատ» թեմայով զեկուցումը, իսկ «Մշակույթ» մասնաճյուղի (15 հունիսի, 2022թ.) նիստում (նախագահ՝ Աննա Ասատրյան) Աննա Ասատրյանը հանդես եկավ «Քրիստափոր Կարա-Մուրզան՝ «Մշակի իերաժշտական քննադատ», իսկ գիտքարտուղար, արվեստագիտության թեկնածու Մարգարիտա Քամալյանը՝ ««Մշակը» և Վարդգես Սուրենյանցը» թեմաներով զեկուցումներով:

 

Copyright © 2011-2022; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready