Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Նորություններ
Back
21.12.2022
Պաշտպանություն

Արվեստագիտության 016 մասնագիտական խորհրդի 2023թ. փետրվարի 9-ի (ժամը` 14.00-ին) նիստում նշանակված է ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի Ժողովրդական երաժշտության բաժնի գիտաշխատող Անի Սարգսի Հակոբյանի «Հայ ավանդական օորորներ» (ԺԷ.00.02 – «Երաժշտական արվեստ») թեմայով թեկնածուական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանությունը:

Գիտական ղեկավար` արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Փահլևանյան Ալինա Աշոտի:

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Արևշատյան Աննա Սենի և արվեստագիտության թեկնածու Ամիրաղյան Գայանե Աշոտի:

Առաջատար կազմակերպություն` Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան:

Սեղմագիր

Copyright © 2011-2024; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready