Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Նորություններ
Back
15.05.2019
Տեղի կունենա Մարինե Մելիքի Մավիսաքալյանի «Հայ երաժշտագեղագիտական մտքի զարգացման ուղիները (XIX դարի երկրորդ կես – XX դար) (ԺԷ.00.02 – «Երաժշտական արվեստ») թեմայով թեկնածուական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանությունը:

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի 016 Արվեստագիտության մասնագիտական խորհրդի նիստում 2019թ. հունիսի 27-ին, ժամը՝ 14.00-ին տեղի կունենա ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի Երաժշտության բաժնի հայցորդ, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի Երաժշտության պատմության ամբիոնի դասախոս Մարինե Մելիքի Մավիսաքալյանի «Հայ երաժշտագեղագիտական մտքի զարգացման ուղիները (XIX դարի երկրորդ կես - XX դար)» (ԺԷ.00.02 – «Երաժշտական արվեստ») թեմայով թեկնածուական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանությունը:

Գիտական ղեկավար՝ արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Աննա Ասատրյան:

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Աննա Արևշատյան և արվեստագիտության թեկնածու, դոցենտ Լուսինե Սահակյան:

Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան:

 

 

 

ՍԵՂՄԱԳԻՐ

Copyright © 2011-2019; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready