Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Նորություններ \ Պահոց
Back
20.05.2019
Տեղի կունենա Սոֆի Հմայակի Խաչմանյանի «Կաթողիկոսական հանդերձանքի խորհրդաբանությունը և նրա պատկերագրությունը միջնադարյան մանրանկարչության մեջ» (ԺԷ.00.03 – «Կերպարվեստ, դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն») թեմայով թեկնածուական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանությունը:

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի 016 Արվեստագիտության մասնագիտական խորհրդի նիստում 2019թ. հունիսի 28-ին, ժամը՝ 14.00-ին տեղի կունենա ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի Սփյուռքահայ արվեստի և միջազգային կապերի բաժնի հայցորդ Սոֆի Հմայակի Խաչմանյան «Կաթողիկոսական հանդերձանքիխորհրդաբանությունը և նրա պատկերագրությունը միջնադարյան մանրանկարչության մէջ» (ԺԷ.00.03 – «Կերպարվեստ, դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն») թեմայով թեկնածուական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանությունը:

Գիտական ղեկավար՝ արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Հրավարդ Հակոբյան:

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Վիգեն Ղազարյան և արվեստագիտության թեկնածու, դոցենտ Մարտին Հարությունյան:

Առաջատար կազմակերպություն՝ Մատենադարան. Մ.Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ:

 

Սեղմագիր

Copyright © 2011-2024; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready