Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Էջեր`
1234
Back to start Back Forward Forward to end
Publication image Ծովով հափշտակվածը. Հովհաննես Այվազովսկի
ԱՐԱՐԱՏ ԱՂԱՍՅԱՆ
Publication image КНИГА О МУЗЫКЕ, где содержатся краткие вопросы и ответы на армянском, греческом и персидских языках
ГРИГОР ГАПАСАКАЛЯН (Перевод с грабара и введение А.С.Аревшатян. Примечания А.С.Аревшатян и Л.О.Акопяна)
Publication image Ութձայն համակարգը հայ հոգևոր երգարվեստի Նոր Ջուղայի կամ Հնդկահայոց երգվածքում
ԳԱՅԱՆԵ ԱՄԻՐԱՂՅԱՆ
Publication image Արարատ Աղասյան - 60
Պատ. խմբ.` փիլիսոփայական գիտություննեի դոկտոր Գրիգոր Ասատրյան
Publication image Բեմական նորագույն տեխնոլոգիաների հնարավոր կիրառումը Հայաստանի դիտադահլիճային շինությունների վերակառուցումներում
ՄԱՐՏԻՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Publication image Ն.Բունիաթյան. Երևանի առաջին գլխավոր ճարտարապետ
ԼՈԼԱ ԴՈԼՈՒԽԱՆՅԱՆ
Publication image Սուրեն Քոչարյանի գրական բեմը
ՀԵՆՐԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Publication image Հայ-ռուսական գեղարվեստական առնչությունների պատմությունից. Սանկտ Պետերբուրգ
ԱՐԱՐԱՏ ԱՂԱՍՅԱՆ, ԱՆՆԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ
Publication image XX դարի նոր կոմպոզիցիոն տեխնոլոգիաներով գրված հայկական դաշնամուրային երաժշտության կատարողական խնդիրները
ԼԻԼԻԹ ԱՐՏԵՄՅԱՆ
Publication image Սիմվոլիզմ. արձագանքը հայ կերպարվեստում XIX դարի վերջ - XX դարի սկիզբ
ՄԱՆԵ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
Էջեր`
1234
Back to start Back Forward Forward to end
Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
Ամսագրեր
Menu image
Copyright © 2011-2018; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready