Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Էջեր`
1234567
Back to start Back Forward Forward to end
Publication image ՕՍԻՊ ՄԱՆԴԵԼՇՏԱՄ. ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ
ԱՆՈՒՇԱՎԱՆ ԶԱՔԱՐՅԱՆ
Publication image Հոգևոր երգատեսակները Ջավախքի ժողովրդական ավանդույթում
ԶԱՎԵՆ ԹԱԳԱԿՉՅԱՆ
Publication image Կոստանդնուպոլսի հայ երաժիշտ-տեսաբանները. XVIII-XIX դարեր
ԱՆՆԱ ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆ
Publication image Армянский народный духовой инструмент - дудук
САРКИС ОГАНЕСЯН
Publication image Համամ Արևելցուն վերագրվող «Համառօտ յերաժշտական արուեստէ. ի յարապ գրոց» երկը
ԱՆՆԱ ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆ
Publication image ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի կազմակերպած գիտական միջոցառումները
ՄԵՐԻ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
Publication image Учение о гласах в средневековой Армении
АННА АРЕВШАТЯН
Publication image Հայ թատրոնը Եգիպտոսում
ԱՆԱՀԻՏ ՉԹՅԱՆ
Publication image Время Эдуарда Айрапетяна
МАРГАРИТА РУХКЯН
Publication image Հայկական ճարտարապետությունը անտիկ ժամանակաշրջանում
ԴԱՎԻԹ ՔԵՐԹՄԵՆՋՅԱՆ
Էջեր`
1234567
Back to start Back Forward Forward to end
Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
ԿԱՆԹԵՂ. գիտական հոդվածներ
Կատալոգներ
Ուսումնական ձեռնարկներ
Ամսագրեր
Menu image
Copyright © 2011-2022; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready