Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Էջեր`
12345678
Back to start Back Forward Forward to end
Publication image OHANNES TCHEKIDJIAN: Life and Career
ANNA G. ASATRYAN
Publication image ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ. ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏ, ԳԻՐՔ 2
ԱՐԱՐԱՏ ԱՂԱՍՅԱՆ
Publication image Армения в судьбе Джорджа Байрона
АНАИТ БЕКАРЯН
Publication image The Musical World of Alan Hovhaness: East-West Crossroads
LILIT YERNJAKYAN
Publication image ԼՈՒԻԶԱ ԶԵՅԹԱՂՅԱՆ. ԽՄԲԱՎԱՐԸ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԸ
ԱՆՆԱ ԱԴԱՄՅԱՆ, ԱՐՄԻՆԵ ԲԱԲԱՅԱՆ
Publication image ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐՅԱՆ: ՀՈՒՇԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՍԵԴԱ ԱՆԱՆՅԱՆ
Publication image Հոգևոր երգատեսակները Ջավախքի ժողովրդական ավանդույթում
ԶԱՎԵՆ ԹԱԳԱԿՉՅԱՆ
Publication image ՕՍԻՊ ՄԱՆԴԵԼՇՏԱՄ. ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ
ԱՆՈՒՇԱՎԱՆ ԶԱՔԱՐՅԱՆ
Publication image Կոստանդնուպոլսի հայ երաժիշտ-տեսաբանները. XVIII-XIX դարեր
ԱՆՆԱ ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆ
Publication image Армянский народный духовой инструмент - дудук
САРКИС ОГАНЕСЯН
Էջեր`
12345678
Back to start Back Forward Forward to end
Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
ԿԱՆԹԵՂ. գիտական հոդվածներ
Կատալոգներ
Ուսումնական ձեռնարկներ
Ամսագրեր
Հարցազրույցներ
Menu image
Copyright © 2011-2024; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready