Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Էջեր`
123
Back to start Back Forward Forward to end
Publication image Պետրոս Ադամյանը ժամանակակիցների հուշերում
Կազմողներ՝ Ռ.ԶԱՐՅԱՆ, Ա.ԲԵՔԱՐՅԱՆ
Publication image Հովհաննես Չեքիջյան - 90
Խմբ. խոր­հուրդ՝ Ա.Վ. Աղաս­յան (նախագահ) և այլք: Պատ. խմբ.՝ Ա.Ասա­տրյան:
Publication image ԿՈՄԻՏԱՍԱԿԱՆ - 3
Խմբ. խորհուրդ` Ա. Ասատրյան (գլխավոր խմբագիր) և ուրիշներ:
Publication image Երևան - 5, գիտական հոդվածների ժողովածու
Հեղինակային կոլեկտիվ
Publication image Հովհաննես Այվազովսկի - 200:
Խմբ. խորհուրդ` Ա.Վ.Աղասյան (նախագահ) և այլք: Պատ խմբ.` Ա.Ասատրյան
Publication image ՌՈՒԲԵՆ ԴՐԱՄԲՅԱՆ - 125
Խմբ. խորհուրդ` Ա.Վ. Աղասյան (նախագահ) և այլք: Խմբ.` Ա. Ասատրյան:
Publication image Լույս է տեսել ԿԱՆԹԵՂ գիտական պարբերականի 2018թ. առաջին համարը
գլխավոր խմբագիր՝ Աննա ԱՍԱՏՐՅԱՆ
Publication image Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական XII նստաշրջանի նյութեր
Խմբ. խորհուրդ` Ա.Վ.Աղասյան (նախագահ) և այլք, խմբ.` Ա.Ասատրյան
Publication image Рубен Дрампян. Из истории армянского искусства. Сборник статей
ДРАМПЯН РУБЕН
Publication image Հայ ավանդական երաժշտություն: Մատենաշար: Պրակ 13
Խմբ. կազմ.` Կ.Խուդաբաշյան (գլխ. խմբ.) և ուրիշներ
Էջեր`
123
Back to start Back Forward Forward to end
Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
ԿԱՆԹԵՂ. գիտական հոդվածներ
Կատալոգներ
Ուսումնական ձեռնարկներ
Ամսագրեր
Menu image
Copyright © 2011-2022; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready