Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Էջեր`
12
Back to start Back Forward Forward to end
Publication image Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասներորդ նստաշրջանի նյութեր
Խմբ. խորհուրդ` Ա.Վ.Աղասյան (նախագահ) և այլք, խմբ.` Ա.Ասատրյան
Publication image Ակադեմիկոս Լևոն Հախվերդյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութեր
Խմբ. խորհուրդ` Ա.Վ.Աղասյան (նախագահ) և այլք, պատ. խմբ.` Ա.Ասատրյան
Publication image Տիգրան Չուխաճյանի ստեղծագործությունը: Գիտական նստաշրջանի նյութեր
Խմբ. խորհուրդ` Ա.Վ.Աղասյան (նախագահ) և այլք, պատ. խմբ.` Ա.Ասատրյան
Publication image ԿԱՆԹԵՂ
Գլխ. խմբ.` Ա.Ասատրյան
Publication image ԿԱՆԹԵՂ
Գլխ. խմբ.` Ա.Ասատրյան
Publication image Հայ ավանդական երաժշտություն. Պրակ XII. Վայոց Ձորի ավանդական երգեր և նվագներ: II մաս. Ծիսական շարք
Կազմ.` Զավեն Թագակչյան, Հռիփսիմե Պիկիչյան
Publication image Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական իններորդ նստաշրջան: Նստաշրջանի նյութեր
Խմբ. խորհուրդ` Ա.Վ.Աղասյան (նախագահ) և այլք, խմբ.` Ա.Ասատրյան
Publication image Հովհաննես Չեքիջյան - 85
Խմբ. խորհուրդ` Ա.Վ.Աղասյան (նախագահ) և այլք, պատ. խմբ.` Ա.Ասատրյան
Publication image Հայ ավանդական երաժշտություն. Պրակ X. Աշուղական սիրավեպեր
Կազմեց Արամ Քոչարյանը
Publication image Հայ ավանդական երաժշտություն. Պրակ XI. Վայոց Ձորի ավանդական երգեր և նվագներ: I մաս
Կազմեցին Զավեն Թագակչյանը, Հռիփսիմե Պիկիչյանը
Էջեր`
12
Back to start Back Forward Forward to end
Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
Ամսագրեր
Menu image
Copyright © 2011-2018; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready