Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Էջեր`
1234
Back to start Back Forward Forward to end
Publication image Հնչող երաժշտությունը դարաշրջանի կենդանի տարեգրությունն է. 1990-2020
ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ՌՈՒԽԿՅԱՆ
Publication image Բանաստեղծություններ: Ռուսական քնար (թարգմանություններ)
ԱՐԱՐԱՏ ԱՂԱՍՅԱՆ
Publication image Արվեստագիտական հանդես 2(8), 2022թ.
Գլխ. խմբ. ԱՆՆԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ
Publication image Արվեստագիտական հանդես 1(7), 2022թ.
Գլխ. խմբ. ԱՆՆԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ
Publication image Պետրոս Ադամյանը ժամանակակիցների հուշերում
Կազմողներ՝ Ռ.ԶԱՐՅԱՆ, Ա.ԲԵՔԱՐՅԱՆ
Publication image Հովհաննես Չեքիջյան - 90
Խմբ. խոր­հուրդ՝ Ա.Վ. Աղաս­յան (նախագահ) և այլք: Պատ. խմբ.՝ Ա.Ասա­տրյան:
Publication image ԿՈՄԻՏԱՍԱԿԱՆ - 3
Խմբ. խորհուրդ` Ա. Ասատրյան (գլխավոր խմբագիր) և ուրիշներ:
Publication image Երևան - 5, գիտական հոդվածների ժողովածու
Հեղինակային կոլեկտիվ
Publication image Հովհաննես Այվազովսկի - 200:
Խմբ. խորհուրդ` Ա.Վ.Աղասյան (նախագահ) և այլք: Պատ խմբ.` Ա.Ասատրյան
Publication image ՌՈՒԲԵՆ ԴՐԱՄԲՅԱՆ - 125
Խմբ. խորհուրդ` Ա.Վ. Աղասյան (նախագահ) և այլք: Խմբ.` Ա. Ասատրյան:
Էջեր`
1234
Back to start Back Forward Forward to end
Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
ԿԱՆԹԵՂ. գիտական հոդվածներ
Կատալոգներ
Ուսումնական ձեռնարկներ
Ամսագրեր
Հարցազրույցներ
Menu image
Copyright © 2011-2024; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready