Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Էջեր`
1234567
Back to start Back Forward Forward to end
Publication image Հայ թատրոնը Եգիպտոսում
ԱՆԱՀԻՏ ՉԹՅԱՆ
Publication image Время Эдуарда Айрапетяна
МАРГАРИТА РУХКЯН
Publication image Հայկական ճարտարապետությունը անտիկ ժամանակաշրջանում
ԴԱՎԻԹ ՔԵՐԹՄԵՆՋՅԱՆ
Publication image ԴԵՐԱՍԱՆԻ ԻՆՔՆԱՃԱՆԱՉՈՒՄԸ
ՀԵՆՐԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Publication image Կոմիտասը հայ նկարիչների և քանդակագործների աչքերով
ԱՐԱՐԱՏ ԱՂԱՍՅԱՆ
Publication image Հայկական մանրանկարչություն. սկզբնավորումն և զարգացման ընթացքը
ՀՐԱՎԱՐԴ ՀԱԿՈԲՅԱՆ, ՎԻԳԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
Publication image Հայ կերպարվեստի և կիրառական արվեստի կորուստներն Օսմանյան կայսրության տարածքում (համիդյան ջարդերից մինչև մեր օրերը)
ԱՐԱՐԱՏ ԱՂԱՍՅԱՆ
Publication image Կոնստանտին Պետրոսյանի աշխարհը
ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ՌՈՒԽԿՅԱՆ
Publication image Քանդակը հայկական ճարտարապետության մեջ. XXդ. Սինթեզի հարցեր
ԼՈԼԱ ԴՈԼՈՒԽԱՆՅԱՆ, ԱՎԵՏԻՔ ԷԼՈՅԱՆ
Publication image Григор Магистрос - гимнограф и эстетик
АННА АРЕВШАТЯН
Էջեր`
1234567
Back to start Back Forward Forward to end
Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
ԿԱՆԹԵՂ. գիտական հոդվածներ
Կատալոգներ
Ուսումնական ձեռնարկներ
Ամսագրեր
Menu image
Copyright © 2011-2023; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready