Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Էջեր`
12345
Back to start Back Forward Forward to end
Publication image Բեմական նորագույն տեխնոլոգիաների հնարավոր կիրառումը Հայաստանի դիտադահլիճային շինությունների վերակառուցումներում
ՄԱՐՏԻՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Publication image Ն.Բունիաթյան. Երևանի առաջին գլխավոր ճարտարապետ
ԼՈԼԱ ԴՈԼՈՒԽԱՆՅԱՆ
Publication image Սուրեն Քոչարյանի գրական բեմը
ՀԵՆՐԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Publication image Հայ-ռուսական գեղարվեստական առնչությունների պատմությունից. Սանկտ Պետերբուրգ
ԱՐԱՐԱՏ ԱՂԱՍՅԱՆ, ԱՆՆԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ
Publication image XX դարի նոր կոմպոզիցիոն տեխնոլոգիաներով գրված հայկական դաշնամուրային երաժշտության կատարողական խնդիրները
ԼԻԼԻԹ ԱՐՏԵՄՅԱՆ
Publication image Սիմվոլիզմ. արձագանքը հայ կերպարվեստում XIX դարի վերջ - XX դարի սկիզբ
ՄԱՆԵ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
Publication image Ալան Հովհաննեսի երաժշտությունը Արևելք-Արևմուտք մշակութային խաչուղիներում
ԼԻԼԻԹ ԵՐՆՋԱԿՅԱՆ
Publication image Գրիգոր Մագիստրոսը` շարականագիր և գեղագետ
ԱՆՆԱ ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆ
Publication image Театр звука Вардана Аджемяна
МАРГАРИТА РУХКЯН
Publication image Փանոս Թերլեմեզյանի կյանքը և ստեղծագործությունը
ՄԵՐԻ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
Էջեր`
12345
Back to start Back Forward Forward to end
Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
Ամսագրեր
Menu image
Copyright © 2011-2019; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready