Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Էջեր`
123456
Back to start Back Forward Forward to end
Publication image Սիմվոլիզմ. արձագանքը հայ կերպարվեստում XIX դարի վերջ - XX դարի սկիզբ
ՄԱՆԵ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
Publication image Տիգրան Չուխաճյանի դաշնամուրային ստեղծագործությունը
ԱՆՆԱ ԱԴԱՄՅԱՆ
Publication image Ալան Հովհաննեսի երաժշտությունը Արևելք-Արևմուտք մշակութային խաչուղիներում
ԼԻԼԻԹ ԵՐՆՋԱԿՅԱՆ
Publication image Գրիգոր Մագիստրոսը` շարականագիր և գեղագետ
ԱՆՆԱ ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆ
Publication image Ուսումնասիրություններ
Վիլհելմ Մաթևոսյան
Publication image Театр звука Вардана Аджемяна
МАРГАРИТА РУХКЯН
Publication image Փանոս Թերլեմեզյանի կյանքը և ստեղծագործությունը
ՄԵՐԻ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
Publication image Կոմիտասի ստեղծագործության վաղ շրջանը
ՏԱԹԵՎԻԿ ՇԱԽԿՈՒԼՅԱՆ
Publication image Знак Мамуляна
СВЕТЛАНА ГУЛЯН
Publication image Социально-психологические и художественные предпосылки творчества С.Параджанова
АРСЕН АМБАРЦУМОВ
Էջեր`
123456
Back to start Back Forward Forward to end
Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
ԿԱՆԹԵՂ. գիտական հոդվածներ
Կատալոգներ
Ուսումնական ձեռնարկներ
Ամսագրեր
Menu image
Copyright © 2011-2020; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready