Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Publication image Արվեստի պատմություն. կերպարվեստ: Ուսումնական ձեռնարկ
ԱՐԱՐԱՏ ԱՂԱՍՅԱՆ

Աղասյան Ա.

 Արվեստի պատմություն. կերպարվեստ: Ուսումնական ձեռնարկ/Ա.Աղասյան.-Եր.: Արմավ, 2020.-Գիրք 1.-256 էջ:

 

Սույն ուսումնական ձեռնարկը կերպարվեստի պատմությանը նվիրված, հայերեն լեզվով շարադրված` ոչ թարգմանական առաջին դասագիրքն է: Այն բաղկացած է երեք գրքից:

Առաջին գրքում ներկայացված է նախնադարյան կերպարվեստից մինչև եվրոպական Վերածննդի դարաշրջանի կերպարվեստը: Կերպարվեստի ընդհանուր պատմության համատեքստում է դիտարկված նաև նախնադարյան Հայաստանի, Ուրարտուի (Վանի թագավորության), հելլենիստական և միջնադարյան Հայաստանի կերպարվեստը:

Դասագիրքը նախատեսված է արվեստի դպրոցների և գեղարվեստական ուսումնարանների աշակերտների համար:

Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
ԿԱՆԹԵՂ. գիտական հոդվածներ
Կատալոգներ
Ուսումնական ձեռնարկներ
Ամսագրեր
Հարցազրույցներ
Menu image
Copyright © 2011-2024; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready