Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Publication image ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ. ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏ, ԳԻՐՔ 2
ԱՐԱՐԱՏ ԱՂԱՍՅԱՆ

Աղասյան Արարատ

 Արվեստի պատմություն. Կերպարվեստ: Ուսումնական  ձեռնարկ / Ա. Աղասյան.- Եր.: Արմավ, 2022.- 308 էջ:

 

Սույն ուսումնական ձեռնարկը կերպարվեստի պատմությանը նվիրված, հայերեն լեզվով շարադրված` ոչ թարգմանչական առաջին դասագիրքն է: Այն բաղկացած է երեք գրքից: Սա ուսումնական ձեռնարկի երկրորդ գիրքն է (առաջինը լույս է տեսել 2020 թվականին), որտեղ ներկայացված է եվրոպական Վերածննդի դարաշրջանի կերպարվեստից մինչև 20-րդ դարասկզբի կերպարվեստի համառոտ պատմությունը: Կերպարվեստի ընդհանուր պատմության համատեքստում դիտարկված է նաև հայկական կերպարվեստը:

Ձեռնարկը հրատարակվում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության «Երաժշտական և արվեստի դպրոցների համար ուսումնամեթոդական գրականության մշակում և հրատարակում» ծրագրի շրջանակներում և նախատեսված է արվեստի դպրոցների աշակերտների և ուսուցիչների համար: 

Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
ԿԱՆԹԵՂ. գիտական հոդվածներ
Կատալոգներ
Ուսումնական ձեռնարկներ
Ամսագրեր
Հարցազրույցներ
Menu image
Copyright © 2011-2024; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready