Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Publication image Երվանդ Քոչարի տարածության մեջ
ԱՐԱՐԱՏ ԱՂԱՍՅԱՆ

Աղասյան Ա. Վ. Երվանդ Քոչարի տարածության մեջ / Ա. Վ. Աղասյան. - ՀՀ ԳԱԱ. - Եր.: Ոսկան Երևանցի, 2013. - 196 էջ + 55 նկար:

 

Գրքում համառոտ ներկայացվում են XX դարի հայ խոշորագույն արվեստագետներից մեկի` ականավոր քանդակագործ, գեղանկարիչ և գծանկարիչ Երվանդ Քոչարի (1899-1979) կյանքն ու արվեստը: Հերթականությամբ դիտարկվում են վարպետի ստեղծագործական առաջխաղացման հիմնական փուլերն ու յուրահատուկ դրսևորումները, մանրամասնորեն վերլուծվում և գնահատվում են նրա առավել բնորոշ ու նշանակալից աշխատանքները: Մեծ ուշադրություն է հատկացվում Քոչարի փարիզյան շրջանի արվեստին, որն առանձնանում է գեղարվեստական արտահայտության ոչ ավանդական` նոր և անսովոր ձևերի ու միջոցների որոնումներով, որոնք ընթանում էին ռուսական և արևմտաեվրոպական ավանգարդիզմի ընդհանուր հունով:

Գիրքը հասցեագրված է ինչպես մասնագետ-արվեստաբաններին, գեղարվեստական կրթօջախների դասախոսներին և ուսանողներին, այնպես էլ արվեստասեր լայն հանրությանը:

Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
ԿԱՆԹԵՂ. գիտական հոդվածներ
Կատալոգներ
Ուսումնական ձեռնարկներ
Ամսագրեր
Հարցազրույցներ
Menu image
Copyright © 2011-2024; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready