Arm Rus
Որոնում


Logo Title image
Հասցե` Երևան 0019,
Մարշալ Բաղրամյան պ., 24գ
Հեռախոս`
(+374 10) 583702
Հրապարակումներ
Back
Publication image Հարցականի ներքո
ԱՐԱ ԽԶՄԱԼՅԱՆ

Խզմալյան Ա.

Հարցականի ներքո / Ա.Խզմալյան. - Եր.: Արմավ, 2016. - 276 էջ:

 

Գրքում արծարծվում են ավանդական թատրոնի ու նորագույն բեմական լեզվի փոխհարաբերությունները, դերասանի կերպարայնության ու մարմնավորման, բեմում իրերի իմաստային առաձգականության խնդիրը, բեմական հաղորդակցության լեզվական ու արտալեզվական միջոցների հարաբերությունները: Սոցիալ-հոգեբանական և գեղարվեստական համատեքստում անդրադարձ է կատարվում հայ թատրոնի պատմական որոշ իրողությունների, իսկ նորագույն դրսևորումները դիտվում են միջազգային բեմական միտումների համատեքստում: Կենտրոնում արվեստի ապամարդկայնացման գաղափարն է ու «մարմնի վերադարձի» սկզբունքը:

Նախատեսված է թատրոնի պատմությամբ և տեսությամբ հետաքրքրվողների, թատրոնով գործնականորեն զբաղվող արվեստագետների, ուսանողների և թատերասերների համար:

Menu image
Գրքեր
Ժողովածուներ
Հոդվածներ
ԿԱՆԹԵՂ. գիտական հոդվածներ
Կատալոգներ
Ուսումնական ձեռնարկներ
Ամսագրեր
Հարցազրույցներ
Menu image
Copyright © 2011-2024; The Institute of Arts. All rights reserved.
ipv6 ready